Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Hoża"

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania "Żelechowa - Hoża" w Szczecinie w dniach od 7 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 24 sierpnia 2022 r.