Kontakt

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

Tel.: +48 (91) 42 21 055
Fax: +48 (91) 42 24 771

E-mail: bppm@um.szczecin.pl

Numer NIP: 8512711820
Numer REGON: 812103711

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:30.