Aktualności

Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Górna"
Data utworzenia: 18.01.2023
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o zbieraniu wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Górna" w Szczecinie w dniach od 18 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r.
Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin - Kamienna"
Data utworzenia: 18.01.2023
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o zbieraniu wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin - Kamienna" w Szczecinie w dniach od 18 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r.
Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 4"
Data utworzenia: 17.01.2023
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o zbieraniu wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 4" w Szczecinie w dniach od 17 stycznia 2023 r. do 15 marca 2023 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska 2"
Data utworzenia: 09.01.2023
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska 2" w Szczecinie w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 07 lutego 2023 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 21 lutego 2023 r.