Aktualności

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Krakowska 3”
Data utworzenia: 30.06.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Krakowska 3” w Szczecinie w dniach od 9 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 16 sierpnia 2021 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”
Data utworzenia: 17.06.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Żydowce osiedle” w Szczecinie w dniach od 25 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 2 sierpnia 2021 r.