Wyłożenia do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska 2"
Data utworzenia: 2023-01-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska 2" w Szczecinie w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 07 lutego 2023 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 21 lutego 2023 r.