Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

W dniach od 19 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta. Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu tak ważnego dla miasta dokumentu.

Projekt Studium dostępny jest na stronie Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Aktualności

Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3”
Data utworzenia: 05.05.2021
Zbieranie wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie w…
Warsztaty konsultacyjne w sprawie przyszłości Szczecina
Data utworzenia: 04.05.2021
Przed Miastem Szczecin stoi wyzwanie - uchwalenie nowego studium zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie, studium będzie stanowiło materiał…
Wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Krakowska 3”
Data utworzenia: 14.04.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Krakowska 3…