Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin"
Data utworzenia: 23.11.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…