Przejdź do treści

Aktualności

Ponowne zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia - Klonowa"
Data utworzenia:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "…

Zbieranie wniosków do planu ogólnego miasta Szczecin
Data utworzenia:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Szczecinie w dniach od 26 czerwca 2024 r. do 30…