Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

W dniach od 19 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta.

Projekt Studium dostępny jest na stronie Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”
Data utworzenia: 02.09.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Arkońskie – Niemierzyn –…
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki”
Data utworzenia: 02.09.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Stołczyn – Kościelna, Dąbrówki”…