Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

W dniach od 19 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta. Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu tak ważnego dla miasta dokumentu.

Projekt Studium dostępny jest na stronie Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Aktualności

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Krakowska 3”
Data utworzenia: 30.06.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Krakowska 3…
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”
Data utworzenia: 17.06.2021
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Żydowce osiedle” w Szczecinie w…