Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Św. Kingi”
Data utworzenia: 17.05.2022
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Św. Kingi” w…