Przejdź do treści

O nas

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin, o wieloletnim doświadczeniu w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Realizujemy zadania z zakresu planowania przestrzennego dla miasta Szczecin. Wykonujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania studialne i koncepcyjne, opiniujemy zamierzenia i zadania inwestycyjne, sporządzamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, współpracujemy z gminami sąsiednimi, jednostkami samorządowymi, innymi organami i organizacjami w zakresie obejmującym planowanie przestrzenne.

Dyrektor:

Zofia Fiuk-Dymek

Zastępca dyrektora oraz generalny projektant:

Angelika Szerniewicz-Kwas