Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 4" (wyłożenie nr 2.)

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 4" w Szczecinie w dniach od 9 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 17 stycznia 2023 r.