Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Świętego Ducha"

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Świętego Ducha" w Szczecinie w dniach od 26 sierpnia 2022 r. do 19 września 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 05 października 2022 r.