Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 4"

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 4" w Szczecinie w dniach od 19 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 28 listopada 2022 r.