Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska"

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie w dniach od 10 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 18 lipca 2022 r.