Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚWIERCZEWO - OSIEDLE KALINY w Szczecinie