Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - PÓŁNOC, STASZICA w Szczecinie