Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - MIESZKA I w Szczecinie