Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWE MIASTO - PLAC ZAWISZY CZARNEGO w Szczecinie