Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - HARCERZY w Szczecinie