Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻYDOWCE OSIEDLE w Szczecinie

Nazwa planu
ŻYDOWCE OSIEDLE
Numer planu
641
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/844/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXII/918/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4944
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
133,0