Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmiana WARSZEWO w Szczecinie

Nazwa planu
zmiana WARSZEWO
Numer planu
118
Numer uchwały wszczynającej
LVII/1061/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VII/171/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 52 poz. 809
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,2