Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zm. ŻELECHOWA - HOŻA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
zm. ŻELECHOWA - HOŻA 2
Numer planu
781
Numer uchwały wszczynającej
XLVII/1303/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LII/1459/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.4952
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,0