Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - WIDUCHOWSKA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - WIDUCHOWSKA
Numer planu
639
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/842/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/769/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1226
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
36,8