Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - STUDZIENNA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - STUDZIENNA
Numer planu
772
Numer uchwały wszczynającej
XL/1091/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LV/1531/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.7144
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
7,1