Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI
Numer planu
147
Numer uchwały wszczynającej
LI/1109/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/944/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 69 poz. 1863
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
77,9