Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI 2 w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI 2
Numer planu
717
Numer uchwały wszczynającej
XXXVII/1088/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVII/777/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1928
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,5