Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - ŁĄCZNA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - ŁĄCZNA
Numer planu
130
Numer uchwały wszczynającej
LI/1108/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXI/560/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 52 poz. 1148
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
43,6