Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - GRZYMIŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - GRZYMIŃSKA
Numer planu
638
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/841/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/889/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4120
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
29,9