Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - BANDURSKIEGO, GAIŃSKIEJ w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - BANDURSKIEGO, GAIŃSKIEJ
Numer planu
737
Numer uchwały wszczynającej
V/131/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLI/1126/22
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2022.3114
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
11,9