Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZDROJE - ZACHÓD 2 w Szczecinie

Nazwa planu
ZDROJE - ZACHÓD 2
Numer planu
780
Numer uchwały wszczynającej
XLVII/1300/23
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
II/10/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.2921
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
35,9