Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZDROJE - WILLA KULTURY w Szczecinie

Nazwa planu
ZDROJE - WILLA KULTURY
Numer planu
699
Numer uchwały wszczynającej
XX/476/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/1239/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3788
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,4