Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZDROJE - WALECZNYCH w Szczecinie

Nazwa planu
ZDROJE - WALECZNYCH
Numer planu
154
Numer uchwały wszczynającej
XVIII/467/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1112/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 31 poz. 639
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
45,9