Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZDROJE - ŁOZOWA - LESZCZYNOWA w Szczecinie

Nazwa planu
ZDROJE - ŁOZOWA - LESZCZYNOWA
Numer planu
610
Numer uchwały wszczynającej
XLVI/1155/10
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLI/1182/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2876
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
91,6