Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 8 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 8
Numer planu
725
Numer uchwały wszczynającej
XL/1154/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVII/560/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2440
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,6