Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 7 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 7
Numer planu
667
Numer uchwały wszczynającej
XLIV/1273/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVII/404/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1722
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,3