Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 6 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 6
Numer planu
651
Numer uchwały wszczynającej
XXXV/1018/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/120/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2444
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,6