Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 5 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 5
Numer planu
644
Numer uchwały wszczynającej
XXX/864/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/713/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1605
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
9,7