Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 3
Numer planu
163
Numer uchwały wszczynającej
XLII/1054/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LI/1317/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 106 poz. 1893
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,7