Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 2
Numer planu
145
Numer uchwały wszczynającej
XXII/575/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/940/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 70 poz. 1867
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,0