Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAŁOM - FABRYKA w Szczecinie

Nazwa planu
ZAŁOM - FABRYKA
Numer planu
114
Numer uchwały wszczynającej
LIV/1006/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
V/130/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 39 poz. 561
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
250,2