Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Z.75 w Szczecinie

Nazwa planu
Z.75
Numer planu
97
Numer uchwały wszczynającej
VII/245/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIII/255/03
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 127 poz. 2447
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
16,4