Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Z.68 w Szczecinie

Nazwa planu
Z.68
Numer planu
98
Numer uchwały wszczynającej
XVII/578/98
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIII/263/03
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 127 poz. 2448
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
9,7