Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Z.64 w Szczecinie

Nazwa planu
Z.64
Numer planu
50
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
III/W/349/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 26 poz. 425
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
50,0