Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WYSPA PUCKA - PÓŁNOC w Szczecinie

Nazwa planu
WYSPA PUCKA - PÓŁNOC
Numer planu
112
Numer uchwały wszczynającej
LI/1139/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LXIII/1165/06
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 108 poz. 2076
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
91,2