Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WYSPA PUCKA - PÓŁNOC 2 w Szczecinie

Nazwa planu
WYSPA PUCKA - PÓŁNOC 2
Numer planu
137
Numer uchwały wszczynającej
XX/542/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/680/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 91 poz. 1948
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,0