Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIOSENNA - ZIMOWA w Szczecinie

Nazwa planu
WIOSENNA - ZIMOWA
Numer planu
636
Numer uchwały wszczynającej
XXV/744/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/890/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4125
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
27,7