Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIOSENNA - ANDRZEJA STRUGA w Szczecinie

Nazwa planu
WIOSENNA - ANDRZEJA STRUGA
Numer planu
747
Numer uchwały wszczynającej
XII/436/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIII/696/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 6043
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,5