Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO - SZKOŁA w Szczecinie

Nazwa planu
WIELGOWO - SZKOŁA
Numer planu
129
Numer uchwały wszczynającej
XIII/349/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XX/541/08
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 49 poz. 1090
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,0