Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO - DUNIKOWO w Szczecinie

Nazwa planu
WIELGOWO - DUNIKOWO
Numer planu
166
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/820/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LII/1373/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 116 poz. 2153
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
144,0