Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO - DUNIKOWO 3 w Szczecinie

Nazwa planu
WIELGOWO - DUNIKOWO 3
Numer planu
771
Numer uchwały wszczynającej
XL/1089/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIX/1643/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.2523
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
78,3