Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO
Numer planu
101
Numer uchwały wszczynającej
XIV/144/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXII/624/05
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 22 poz. 417
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
83,2