Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - zmiana w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - zmiana
Numer planu
111
Numer uchwały wszczynającej
XLIII/847/05
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LXIII/1162/06
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 108 poz. 2075
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,9