Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - WODOZBIÓR w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - WODOZBIÓR
Numer planu
608
Numer uchwały wszczynającej
XLII/1047/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XL/1157/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2623
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
122,1