Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO - WKRZAŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
WARSZEWO - WKRZAŃSKA
Numer planu
169
Numer uchwały wszczynającej
LI/1106/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LII/1379/10
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 117 poz. 2161
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
162,8